Nr konta bankowego Spółdzielni:
 
Małopolski Bank Spółdzielczy 
 
23 8619 0006 0040 0434 8656 0001 
© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus