ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM PORZĄDKU DOMOWEGO  § 11.1 PKT. 11.1.2

ZABRONIONE JEST PALENIE PAPIEROSÓW

NA KLATKACH SCHODOWYCH,  W WINDACH, KORYTARZACH PIWNICZNYCH, SUSZARNIACH  ITP...


Do Administracji Spółdzielni napływa wiele informacji o zaśmiecaniu wyrzucanymi z balkonów i okien niedopałkami papierosów. Prosimy o zaniechanie tego procederu, przestrzegając  elementarnych zasad kultury osobistej  oraz współżycia  sąsiedzkiego.
© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus