Istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z  Urzędu Miasta Krakowa. 
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego dostępne są w siedzibie  UMK  w wydziale:                                                                               

DODATKI  MIESZKANIOWE
WYDZIAŁ  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH
URZĘDU  MIASTA  KRAKOWA

Adres wydziału:
ul. Stachowicza 18 (rejon Placu Na Stawach) Kraków
telefony  :   (012) 616 50 19 ,    (012) 616 50 20  ,   (012) 616 50 21
w godzinach:        8.00    -   18.00    codziennie
przyjmowanie wniosków:    8.00       -     9.00     poniedziałek
                                       15.30       -   18.00    wtorek  -  piątek
 

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus