Zgodnie z § 15.2. Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" przypominamy, że zachodzi konieczność bieżącego zgłaszania faktów takich, jak:

  • zameldowań i wymeldowań,
  • narodzin i zgonów,
  • faktycznego zamieszkiwania osób nie zameldowanych,
  • zmian danych osobowych osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym,

celem wprowadzenia do ewidencji oraz dokonania bieżących zmian w opłatach czynszowych.

          Data zgłoszenia zmiany decyduje o uwzględnieniu jej przez Spółdzielnię w rozliczeniach z członkami Spółdzielni.
Konsekwencje zmian, ujawnione przez Spółdzielnię, a nie zgłoszone przez zainteresowanego ponosi członek Spółdzielni.

 

Powrót

 

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus